กฏกติกา

กฏ กติกา ของเศรษฐีพอเพียง 

1. ผู้ขายมีตัวตนจริงๆ แอบแฝงจับได้ทางเราจำเป็นต้องเชิญออก 

2. ต้องมีรูปตัวแทน ซึ่งเป็นรูปของผู้ขายจริงๆ

3. มีการจอง หรือ ขายแล้ว กรุณา เข้าไปแก้ไข ไอเท็ม แล้วติ๊ก ด้วยครับ