รายละเอียดในการติดต่อ

มีชัยกรุ๊ปกระบี่ พิศิษฐ์ชัยกาญจนามัย
249 ถนนเมืงแมน หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ 81000 โทร /Fax:075620600
มือถือ.0840545955,0924655619,0956288890 ,E-Mail:mechaigroup@gmail.com
www.kf-farm.com,www.muanmansamunprai.com