เกี่ยวกับเรา

ผมได้สร้างเว็บไซต์. www.เศรษฐีพอเพียง.com ให้ใช้เป็นเว็บไซด์สาธารณะสมบัติ ของประชาชน
ใครจะขายของออนไลน์เชิญทางนึ้ครับประกาศขายสิ้นค้าออนไลน์ได้ฟรีตลอด24ช.ม.  มีชัยกรุ๊ป.com เป็นเว็บไซด์ที่น่าสนใจอีกเว็บไซด์หนึ่ง  

เว็บไซด์นี้มีการลงทะเบียน ไม่มีแอบแฝงใดๆ มีการรับรองจาก DBD

 

 

 

พิสิษฐ์ ชัยกาญจนามัย

ผู้นำแห่งยุค ภาคใต้