ขอคนกลาง

เว็บไซด์ เศรษฐีพอเพียง.com วัตถุประสงค์ไม่ได้ค้ากำไร  เราทำเพื่อช่วยเหลือ เพิ่มช่องทางแก่  สมาชิก  ไม่ต้องการให้เกิดการโกงเกิดขึ้นที่ในเว็บไซด์นี้  ดังนั้น หากการซื้อขายต้องการความเชื่อถือก็สามารถติดต่อ คุณพิสิษฐ์ชัย เพื่อเป็นคนกลางได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริการฟรีครับ